info@rellox.com +420 736 671 652

Postup koupě

Nemovitosti na prodej v resortu 4* PURE Ehrwald Vám nabízíme na základě spolupráce developera Mountain Residences BV a firmy Rellox s.r.o., která exkluzivně zastupuje developera v zemích střední a východní Evropy.

Níže uvádíme základní kroky koupě nemovitosti v časové chronologii. Před podpisem prvních dokumentů jsme schopni pro Vás zajistit prohlídku místa výstavby a další nezbytné a aktuálně známé informace, abyste se cítili komfortně při pokračování v procesu koupě.

Můžete si zvolit, zda-li chcete komunikovat s prodejcem v českém jazyce, nebo přímo s developerem v AJ nebo NJ. Zde uvádíme kontaktní údaje. V případě, že se rozhodnete pro komunikaci prostřednictvím prodejce, získáte zdarma překlady finálních a personalizovaných smluvních dokumentů do ČJ, včetně případného právního poradenství.

 

Proces koupě nemovitosti

  • Podpis závazné rezervační smlouvy (Kaufanbot). Kupující obdrží originál dokumentu v NJ společně s překladem do ČJ.
  • Podpis kupní smlouvy a provozní smlouvy. Kupující obdrží originál dokumentů v NJ společně s překladem do ČJ.
  • Podpis případných dalších smluvních dokumentů, např. smlouva s daňovým poradcem – v závislosti na konkrétní situaci kupujícího.
  • Platba první splátky kupní ceny podle platebního kalendáře, na svěřenecký účet určeného rakouského advokáta.
  • Platba převodových daní a poplatků.
  • Kupující je zaregistrován do rakouského katastru nemovitostí jako první budoucí vlastník jednotky (Rangordnung).
  • Platba dalších splátek kupní ceny podle platebního kalendáře, v návaznosti na dokončení dané fáze výstavby.
  • Předání dokončené nemovitosti.
  • Registrace kupujícího jako vlastníka nemovitosti do rakouského katastru nemovitostí.
  • Registrace vlastníka nemovitosti ke službám a energiím.

 

Obecné informace

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 pominula do té doby platná restriktivní omezení pro tuzemské investory při koupi nemovitostí v Rakousku. Od momentu uvolnění podmínek se rakouské nemovitosti v Alpách staly oblíbenou volbou pro české realitní investory.

Při prvotní úvaze o investici do realit v rakouských Alpách je třeba nejprve vzít do úvahy legislativní rámec investice. České fyzické a právnické osoby mohou nabývat nemovitosti ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako občané Rakouska. Omezení se mohou vyskytnout pouze u zemědělských pozemků v některých spolkových zemích a platí nejen pro cizince, ale i pro rakouské subjekty.

 

Výnosové reality

Většina nových realitních projektů v Alpách je v režimu komerčního užívání nemovitosti, což je i případ resortu PURE Resort Ehrwald. Apartmány na prodej v rámci tohoto projektu jsou určeny na prodej do osobního vlastnictví, nicméně majitel nemovitosti je povinen tuto nemovitost dále komerčně pronajímat. Vlastní užívání nemovitosti je možné, ale další pronájem musí převažovat. Pro investory, kteří budou nemovitost v Alpách užívat pouze určitý čas v roce, a po zbytek roku zůstane volná, se jedná o vhodnou variantu.

Podmínka dalšího pronájmu nemovitosti vás nijak neomezuje při dalším nakládání s osobním vlastnictvím – tzn. nemovitost můžete kdykoliv během trvání smlouvy dalšího komerčního pronájmu prodat.

V případě, že majitel nemovitost dále pronajímá s cílem dlouhodobého vytváření zisku (projektováno na 20 let), jedná se o podnikatelskou činnost, tzn. kupující má nárok na vratku, respektive odpočet rakouské DPH z kupní ceny nemovitosti (buď v plné výši 20 %, nebo její poměrné části). To platí pro české právnické i fyzické osoby.

Podmínkou je povinnost kupujícího registrovat se k DPH a k dani z příjmu v Rakousku a zde také odvádět daně z příjmu z pronájmu nemovitosti v Rakousku (na základě bilaterální dohody platí zamezení dvojího zdanění). Z výše uvedeného vyplývá, že v případě dalšího komerčního užívání a vytváření zisku z pronájmu rakouské nemovitosti může kupující ušetřit výraznou částku z kupní ceny. Kalkulaci návratnosti investice – včetně předpokládaných příjmu z pronájmu, provozních nákladů, vedlejších převodových nákladů apod. naleznete ZDE.

 

Provozní náklady

Provozní náklady standardně zahrnují veškeré poplatky kontinuálně hrazené vlastníkem nemovitosti, včetně daně z nemovitosti, pojištění nemovitosti, poplatku za správu nemovitosti, fondu oprav a záloh na energie. Náklady nezahrnují pojištění domácnosti – sjednání pojištění záleží na volbě majitele nemovitosti. Náklady zahrnují platbu nastavenému rakouskému daňovému poradci, který zajistí kompletní daňové záležitosti pro majitele. V případě, že si kupující přeje využít služeb jiného daňového poradce, je toto možné, ale náklady se samozřejmě mohou lišit.

 

Zdanění příjmů z pronájmu

Příjmy z pronájmu podléhají omezené daňové povinnosti v Rakousku, pokud leží nemovitý majetek na území republiky Rakousko. Daňová povinnost je zde omezena výhradně na příjmy z majetku nacházejícího se na území Rakouska. Dle rakouského zákona o dani z příjmu fyzických a právnických osob jsou osoby s omezenou daňovou povinností ty, které nemají v tuzemsku sídlo nebo bydliště, které neobývají více než 70 kalendářních dní anebo se v Rakousku běžně nezdržují nebo mají v českém daňovém přiznání příjmy (po odečtení výdajů) nižší než 11.000 EUR.

Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou podléhají v Rakousku zdanitelné příjmy z pronájmu v České republice při výběru daní tzv. prostému zápočtu a daň z příjmu zaplacená v Rakousku je započtena na daň z příjmu v České republice.

Daň z příjmu se liší u fyzických a právnických osob, stejně tak jsou rozdílné odpisy nemovitosti. Pro konkrétní kalkulaci daňových podmínek a konsekvencí je vhodné konzultovat individuální situaci investora s odborným daňovým poradcem.

Pozn.: Uvedené obecné informace jsou všeobecným návodem, jak postupovat při koupi nemovitosti v Rakousku a nepředstavují závaznou nabídku. Každý proces koupě a vlastnictví nemovitosti je individuální záležitostí, proto nás, prosím, v jednotlivých případech kontaktujte pro individuální konzultace. Rádi Vám pomůžeme s optimálním řešením investice do nemovitostí v PURE Resort Ehrwald.